Infotelecom Networks

L'empresa

Infotelecom Networks va ser fundada el 1995 a fi d'oferir serveis globals d'INTERNET. Actualment disposem de nodes locals amb servidors propis, a Palma de Mallorca ia Menorca el que ens permet operar com a Proveïdor de Serveis Internet (PSI) d'alta qualitat. Operem la major xarxa WIMAX de l'illa de Menorca, i disposem de xarxes pròpies de fibra òptica per oferir alta capacitat de connexió amb tecnologies FTTx als nostres clients.

Amb un equip altament qualificat, format per enginyers superiors i tècnics en Telecomunicació, tècnics superiors en electrònica i xarxes, tècnics de programació certificats per Microsoft i dissenyadors certificats per Macromedia, podem oferir serveis integrals en totes les branques de les TIC:

  • Accés a Internet d'alta qualitat
  • Xarxes Privades Virtuals (VPN)
  • Correu electrònic corporatiu
  • Disseny professional de pàgines web
  • Solucions a mida de comerç electrònic
  • Allotjament de pàgines web i allotjament de servidors
  • Seguretat de Xarxes
  • Enginyeria de Xarxes

Infotelecom NETWORKS SL SOCIETAT LIMITADA. CIF: B07954472
Dades del registre mercantil: Presentació: 1/5/386 Foli: 124 Prot. 794 / N / 27/05/1999 NºEntrada: 1/1999 / 537,0
Inscrita en el Registre d'Operadors de xarxes i serveis de comunicacions electròniques de la Direcció General de Telecomunicacions i Sector Audiovisual de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Infotelecom Networks S.L., 1ª empresa TIC menorquina per nombre de clients

1ª empresa TIC menorquina per nombre de clients

Infotelecom Networks S.L., Oficines d'atenció al client i servei tècnic a Maó i Ciutadella

Oficines d'atenció al client i servei tècnic a Maó i Ciutadella

Infotelecom Networks S.L., Infraestructures i xarxes pròpies amb circuit de backup

Infraestructures i xarxes pròpies amb circuit de backup

Infotelecom Networks S.L., Equip altament qualificat, enginyers i tècnics superiors

Equip altament qualificat, enginyers i tècnics superiors

Infotelecom Networks S.L., 25 anys oferint soluciones a les Balears

+25 anys oferint soluciones a les Balears